Svolání volebního shromáždění

Svolání volebního shromáždění

Volební orgán tímto svolává volební shromáždění zákonných zástupců nezletilých žáků a pedagogů v souvislosti s novými volbami do Školské rady školy (viz. Zákon č. 561/2004 Sb. §167 (školský zákon) a Volební řád školské rady.

 

Volební období je tříleté (nyní pro období 2020-2023). Třetinu členů šestičlenné školské rady (tedy 2) volí ze svých řad zákonní zástupci nezletilých žáků, třetinu jmenuje zřizovatel Obec Záhoří a třetinu volí pedagogičtí pracovníci. Členem školské rady nemůže být ředitel školy. Týž člen školské rady nemůže být současně jmenován zřizovatelem nebo zvolen. Pedagogický pracovník školy nemůže být zvolen zákonnými zástupci ani jmenován zřizovatelem nebo ředitelem školy. Členství ve školské radě je čestnou funkcí, za její výkon nenáleží odměna.

 

Shromáždění zákonných zástupců:

 

Termín: pondělí 13.1.2020, 15:00 hodin

 

Místo: vestibul školy

 

 

Shromáždění pedagogických pracovníků:

 

Termín:           středa 22.1.2020, 15:00

 

Místo:              vestibul školy

 

Program:

  • oznámení konání voleb do školské rady, včetně oznámení způsobu volby, místa a času
  • výzva účastníkům shromáždění k podání návrhů kandidátů na členy školské rady, včetně způsobu podávání těchto návrhů, místa a konečné lhůty k podání těchto návrhů (možnost podat návrhy na kandidáty zákonných zástupců nezletilých žáků bude až do 18.1.2020),
  • oznámení data a místa zveřejnění listiny kandidátů navržených zákonnými zástupci

 

Všechny informace uvedené v části Program zveřejní volební orgán ihned po konání shromáždění, ve škole na nástěnce u vchodu a na internetových stránkách školy.

 

Kandidáti navržení zákonnými zástupci i pedagogy musí se svou nominací před jejím zveřejněním projevit písemný souhlas, zároveň projeví písemný souhlas se zveřejněním osobních údajů v rozsahu těch osobních údajů, které budou uváděny na listinách kandidátů, resp. na hlasovacích lístcích.

 

 

Za volební orgán:

Mgr. Drahoslava Hauserová – člen školské rady, zástupkyně ředitelky