Termíny testování na COVID19

Termíny testování na COVID19

Vážení rodiče, zákonní zástupci,

Dne 12. listopadu 2021 Vláda ČR schválila s účinností od 22. 11. 2021 mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví, ze kterého vyplývá, že na celém území České republiky proběhne na všech školách ve dnech 22. a 29. listopadu 2021 testování na onemocnění covid-19. 

Reagujeme tak na nastálou situaci a upřesňujeme termíny a způsoby testování na COVID19 následovně:

22.11.2021 a 29.11.2021 proběhne na naší škole povinné testování antigenními testy viz Mimořádné opatření zde.

Toto testování je plošné, tedy pro všechny žáky a zaměstnance. 

Testování bude probíhat na stejném principu jako testování, které proběhlo v září viz. https://www.edu.cz/covid-19/testovani-ve-skolstvi/ s tím rozdílem, že se testuje pouze v pondělí (nebo první den příchodu do školy, pokud není dítě nebo žák v pondělí přítomen).  

Testovat se bude antigenními testy hned při příchodu do ranní družiny a hned na začátku vyučování hned v 7:45 hodin, popřípadě bezprostředně po příchodu žáka do školy. 

Pokud se děti, žáci nebo zaměstnanci neprokáží OTN (očkování, test, prodělaná nemoc), mohou se prezenčního vzdělávání účastnit, pokud budou po celou dobu pobytu ve škole nebo školském zařízení nosit příslušnou ochranu úst a nosu (zaměstnanci jsou povinni v tomto případě nosit ochranu úst a nosu i ve venkovních prostorech). Výjimky z povinnosti jsou stejné jako v září (např. ze zdravotní důvody potvrzené lékařem, při činnosti jejíž charakter to neumožňuje. 

Z toho vyplývá, že žáci/zaměstnanci očkovaní a po prodělání nemoci ve stanovené lhůtě 180 dní (pokud toto prokáží) se 22.11. a 29.11.2021 testovat nemusí (ale mohou). 

Více informací ke screeningovému testování naleznete zde https://www.edu.cz/covid-19/testovani-ve-skolstvi/jak-na-to-ve-skole/ .  

Od 25.11.2021 (doteď probíhalo v pondělí) bude probíhat dobrovolné testování PCR testy tak, jak ho znáte z předchozích týdnů pravidelně každý čtvrtek. Předpokládali jsme nahrazení antigenních testů testy PCR se společností Aeskulab, což MŠMT připouští, nicméně trvá na povinnosti pondělního testování. Kapacity laboratoří jsou vzhledem k vývoji situace v ČR přetížené a společnost Aeskulab dle jejich vyjádření i přes maximální snahu není schopna pondělní termín pro naši školu zajistit. 

 

Děkujeme za spolupráci a pochopení.

 

Vedení školy