Upozornění

Upozornění

Vážení rodiče,
na základě aktuální nepříznivé epidemiologické situace upozorňuje KHS Jihočeského kraje, že
hrozí reálné riziko nákazy novým koronavirem při cestách do oblastí s přenosem nákazy
COVID 19 (dopis ze dne 5.3.2020). Z těchto důvodů Vás žádám o následující: Pokud jste navštívili
nyní o jarních prázdninách regiony zasažené epidemií COVID-19, žádáme rodiče, aby tato skutečnost
byla nahlášena na příslušné pracoviště KHS Jihočeského kraje, územní pracoviště Písek, tel.
387 712 606, 387 712 824, 387 712 812 ve všední dny, o víkendech pohotovostní linka
736 514 386, která je v provozu od 7 do 19 hodin. Těmto osobám bude s největší
pravděpodobností nařízena domácí karanténa po dobu 14 dnů od posledního pobytu
v uvedených oblastech.
Další informace naleznete i na stránkách Ministerstva zdravotnictví:
http://www.mzcr.cz/dokumenty/doporuceni-ministerstva-zdravotnictvi-obcanum-cr-a-
dalsim-osobam-prijizdejicim-z_18589_1.html
Informace z MSMT: http://www.msmt.cz

Mgr. Markéta Bajerová, ředitelka školy