Volby do školské rady

Volby do školské rady

KANDIDÁTI DO ŠKOLSKÉ RADY PRO ROKY 2020-2023

Volby zákonných zástupců nezletilých žáků do školské rady proběhnou dne 8.6.-15.6. ve vestibulu školy.

Jména kandidátů řazených dle abecedy třída zastupovaného žáky/žákyně
1. Baxová Jana 1. třída
1. Ing. Hojková Radka 3., 4. třída
2. Jandová Marcela 1. třída
3. Mgr. Jonášová Andrea 1. třída
4. Nejezchleba Radomil 6. třída
5. Průšová Vladimíra 2. třída
6. Šlemendová Veronika, Dis. 1. třída
7. Velková Zdeňka 1. třída

PROSÍM ZAKROUŽKUJTE 2 VÁMI VOLENÉ KANDIDÁTY A VHOĎTE DO URNY VE VESTIBULU ŠKOLY.