Vydávání vysvědčení 26.6.2020

Vydávání vysvědčení 26.6.2020

V pátek 26.6. proběhne předávání vysvědčení. Zúčastnit se ho mohou všichni žáci a žákyně.
Žáci a žákyně, kteří neodevzdali čestné prohlášení o nepřítomnosti virového onemocnění, ho odevzdají vyplněné a podepsané zákonným zástupcem třídnímu učiteli, třídní učitelce před vstupem do budovy školy. Prosíme roušku s sebou.
Během předávání vysvědčení proběhne i focení tříd. Fotografie budou uloženy ve fotogalerii na webových stránkách školy.
Žádáme žáky a žákyně, aby v níže uvedených časech vyčkali před budovou školy, kde si je vyzvednou třídní učitelé a učitelky.
1. třída: 7,40 před školou – 8,25 hod.
2.třída: 7,35 před školou – 8,20 hod.
3. třída: 7,25 před školou – 8,10 hod.
4. třída: 7:30 před školou – 8,15 hod.
5. třída: 7,45 před školou – 8,30 hod.
2. stupeň vyčká před budovou školy v 7,30 hod. (s dostatečnými rozestupy), kde si je také postupně vyzvednou třídní učitelé. Předávání vysvědčení na 2. stupni potrvá nejdéle do 8,25 hod.
V případě, že se děti nedostaví 26.6.2020, jsou další termíny na vydání vysvědčení:
29.6. – 7,00 – 8,30     12,00 – 14,00
30.6. – 8,00 – 12,00