Vyjádření k výskytu infekčního onemocnění v ZŠ a MŠ

Vyjádření k výskytu infekčního onemocnění v ZŠ a MŠ

Sdělujeme Vám, že v MŠ a ZŠ Záhoří se infekční onemocnění svrab NEVYSKYTUJE.

 

Podle informací dětského lékaře v Písku se u jednoho dítěte z MŠ a jednoho žáka 1. třídy ZŠ objevilo jiné kožní onemocnění, které NENÍ INFEKČNÍ svrab. 

 

Přesto, než jsme obdrželi tuto informaci, jsme kontaktovali Krajskou hygienickou stanici Jihočeského kraje, územní pracoviště Písek a učinili všechna hygienická opatření, jako by se o svrab jednalo. 

 

Prostředí v MŠ a ZŠ jsou hygienicky nezávadné a bezpečné. 

 

Pokud by došlo ke změně, budeme Vás obratem informovat.

 

Za vedení MŠ a ZŠ Záhoří

Mgr. Martina Machačová