Výsledky voleb do Školské rady

Výsledky voleb do Školské rady

Zápis o provedení a výsledcích voleb
Zástupců pedagogických pracovníků do školské rady Základní školy a Mateřské školy Záhoří

Volba proběhla 19.6.2020
Celkový počet zúčastněných voličů: 20
Celkový počet odevzdaných hlasů: 40
Celkový počet odevzdaných neplatných hlasů: 0
Pořadí kandidátů podle počtu obdržených hlasů:
1. Mgr. Drahoslava Hauserová 20 hlasů
2. Mgr. Jindra Prokopcová 20 hlasů

Zápis o provedení a výsledcích voleb zástupců zákonných zástupců nezletilých žáků do školské rady Základní školy a Mateřské školy Záhoří

Volba proběhla od 8.6.2020 do 15.6.2020
Celkový počet zúčastněných voličů: 39
Celkový počet odevzdaných hlasů: 76
Celkový počet odevzdaných neplatných hlasů: 0
Pořadí kandidátů podle počtu obdržených hlasů:
1. Průšová Vladimíra 19 hlasů
2. Ing. Hojková Radka 16 hlasů
3. Mgr. Jonášová Andrea 12 hlasů
4. Velková Zdeňka 11 hlasů
5. Nejezchleba Radomil 8 hlasů
6. Baxová Jana 5 hlasů
7. Šlemendová Veronika, Dis. 4 hlasy
8. Jandová Marcela 1 hlas

Za volební komisi
Mgr. Markéta Bajerová

ředitelka školy