Informace pro žáky školy

Rozvrhy

 

Kritéria hodnocení

Na začátku školního roku jsou všichni žáci a žákyně seznámeni s kritérii hodnocení. Kritéria hodnocení jsou na 1. stupni sestavena pro všechny třídy jednotně. Kritéria hodnocení pro 2. stupeň jsou sestavena podle jednotlivých předmětů.

Hodnocení, v tomto případě známky, jsou zapisovány do žákovské knížky a do systému bakalář.

Jedním z kritérií hodnocení na 2. stupni je i domácí příprava a nošení pomůcek nutných při práci v hodinách. Každý zapomenutý či nedonesený domácí úkol nebo nedonesená pomůcka je hodnocena známkou 5 do bakalářů s vahou 1 (bez zápisu do žákovské knížky). Za 4 nedonesené pomůcky či domácí úkoly následuje známka 5 do žákovské knížky (bez zápisu do systému bakalář).

Jednotlivá kritéria:

Přijímací řízení na střední školy

http://www.infoabsolvent.cz/