Zápis 2021

Zápis 2021

Zápis do 1. ročníku ZŠ proběhne zřejmě opět dálkovým způsobem bez osobní přítomnosti dětí (upřesníme dle aktuální situace).

Termín zápisu: 1. – 9. 4. 2021

JAK POSTUPOVAT?


ŽÁDOST O PŘIJETÍ DO 1. ROČNÍKU ZŠ


Vyplňte elektronickou žádost o přijetí do 1. ročníku ZDE (žádost bude aktivní od 1.4. – do 9.4.2021). Do emailu Vám přijde registrační číslo. Dokument si uložte, vytiskněte a společně s dalšími dokumenty doručte podepsané  do 23. 4. škole jedním z následujících způsobů: do datové schránky školy, e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!), poštouosobním podáním.

2.

Seznam dokumentů, které doručíte do školy:

vygenerovaná žádost o zápis do 1.třídy
prostá kopie rodného listu dítěte
kopie občanského průkazu zákonného zástupce – žadatele
V případě žádosti o odklad připojte elektronicky vygenerovanou žádost.

   3.

Výsledky zápisu budou vyvěšeny na web stránkách školy do 30.4.2021


ŽÁDOST O ODKLAD POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY


  1. Vyplňte elektronickou žádost o odklad povinné školní docházky ZDE (žádost bude aktivní od 1.4.2021). Zaškrtněte políčko “Odklad” v online-žádosti o zápis. Automaticky se vygeneruje žádost o odklad. Tuto žádost společně s ostatními dokumenty předejte škole.
  2. Do e-mailu, který jste uvedli v žádosti, Vám pošleme POTVRZENÍ O PŘIJETÍ ŽÁDOSTI.
  3. POTVRZENÍ (spolu s prostou kopií rodného listu dítěte a kopií občanského průkazu zákonného zástupce – žadatele) doručte do 23. 4. škole jedním z následujících způsobů: do datové schránky školy, e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!), poštouosobním podáním.
  4. K žádosti o odklad je NUTNÉ POVINNĚ doložit doporučující posouzením příslušného školského poradenského zařízení (pedagogicko-psychologické poradny, speciálně pedagogického centra) a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

V případě jakýchkoli dotazů se můžete obracet na ředitelku školy telefonicky: 602 531 207.