logotyp

Školská rada

Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy.

Jednací a volební řád školské rady, zápisy z jednání školské rady jsou uloženy u vedení školy a předsedkyně školské rady.

Složení školské rady

Zástupce zřizovatele: Ing. Ladislav Kožmín

Zástupce pedagogických pracovníků: Mgr. Jindra Prokopcová

Zástupce zákonných zástupců (předsedkyně školské rady): Vladimíra Průšová

e-mail: skolska.rada@zszahori.cz

Pravomoci školské rady

Vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování.

Schvaluje výroční zprávu o činnosti školy.

Schvaluje školní řád, stipendijní řád, a navrhuje jejich změny.

Schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků.

Podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy.

Vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření.

Projednává inspekční zprávy České školní inspekce.

Podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy.

Základní škola a Mateřská škola Záhoří
Horní Záhoří čp. 3
398 18 Záhoří
Okres Písek

IČ: 75000989

Datová schránka: r2vuxrx

Ředitelka Mgr. Martina Machačová
tel.: 382 284 213, 725 145 877
reditelka@zszahori.cz
martina.machacova@zszahori.cz

Učitelé
jmeno.prijmeni@zszahori.cz

Prohlášení o přístupnosti
Základní škola
tel: 382 284 213
info@zszahori.cz


Mateřská škola
tel: 382 284 296
ms@zszahori.cz


Školní družina
tel: 727 979 518
sd@zszahori.cz


Školní jídelna
tel: 725 145 885
sj@zszahori.cz
Školní program
Evropský fond pro regionální rozvoj
Agro družstvo záhoří
BOVYS
DAS
Interplex
Jihočeský kraj
Bakaláři
Partneři a sponzoři školy:

Created by © 2024 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign