Návštěva předškoláků z Oslova

Návštěva předškoláků z Oslova

Společné cvičení v tělocvičně připravené p.uč.Lenkou Královou a žáky 5.třídy