Základní škola

tel: 382 284 213
info@zszahori.cz

Základní škola

Jsme malá venkovská škola, do které dochází 160 dětí ze Záhoří a okolních spádových obcí. V devíti ročnících se můžeme díky menšímu počtu žáků a žákyň individuálně věnovat vzdělávacím potřebám dětí a poskytnout tak každému podmínky vhodné pro jeho vlastní rozvoj a podpořit ho na jeho cestě za poznáním.

Budova školy je umístěna pár kroků od autobusových zastávek a sousedí s budovami školní jídelny a mateřské školky. Soustavně se staráme o modernizaci učeben a držíme krok s pedagogickými trendy. Od školního roku 2015/2016 vyučujeme matematiku podle prof. Hejného a pracujeme s metodami kritického myšlení.
Aktuální opatření ve školní družině a školním klubu

Aktuální opatření ve školní družině a školním klubu

Vážení rodiče, zákonní zástupci,   vzhledem k tomu, že v prostředí školní družiny a školního klubu dochází ke kontaktu mezi třídami, a může tak potenciálně dojít k přenosu nákazy, popř. nařízení karantény napříč několika třídami, jsme nastavili tato opatření:
  • v prostorách školní družiny, školního klubu budou žáci nosit roušky,
  • v prostorách školní družiny, školního klubu se budeme snažit mezi žáky různých tříd udržovat bezpečnou vzdálenost,
  • v kroužcích, ve kterých dochází k mísení tříd, se budeme snažit o uskutečnění kroužku vždy pro jednu třídu zvlášť, 
  • školní družina i školní klub budou trávit čas co nejvíce venku. Proto prosím přizpůsobte oblečení dětí počasí venku.
  Děkujeme za pochopení.   Vychovatelky a vychovatelé školní družiny a školního klubu
Celý článek
Termíny testování na COVID19

Termíny testování na COVID19

Vážení rodiče, zákonní zástupci, Dne 12. listopadu 2021 Vláda ČR schválila s účinností od 22. 11. 2021 mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví, ze kterého vyplývá, že na celém území České republiky proběhne na všech školách ve dnech 22. a 29. listopadu 2021 testování na onemocnění covid-19.  Reagujeme tak na nastálou situaci a upřesňujeme termíny a způsoby testování na COVID19 následovně: 22.11.2021 a 29.11.2021 proběhne na naší škole povinné testování antigenními testy viz Mimořádné opatření zde. Toto testování je plošné, tedy pro všechny žáky a zaměstnance.  Testování bude probíhat na stejném principu jako testování, které proběhlo v září viz. https://www.edu.cz/covid-19/testovani-ve-skolstvi/ s tím rozdílem, že se testuje pouze v pondělí (nebo první den příchodu do školy, pokud není dítě nebo žák v pondělí přítomen).   Testovat se bude antigenními testy hned při příchodu do ranní družiny a hned na začátku vyučování hned v 7:45 hodin, popřípadě bezprostředně po příchodu žáka do školy.  Pokud se děti, žáci nebo zaměstnanci neprokáží OTN (očkování, test, prodělaná nemoc), mohou se prezenčního vzdělávání účastnit, pokud budou po celou dobu pobytu ve škole nebo školském zařízení nosit příslušnou ochranu úst a nosu (zaměstnanci jsou povinni v tomto případě nosit ochranu úst a nosu i ve venkovních prostorech). Výjimky z povinnosti jsou stejné jako v září (např. ze zdravotní důvody potvrzené lékařem, při činnosti jejíž charakter to neumožňuje.  Z toho vyplývá, že žáci/zaměstnanci očkovaní a po prodělání nemoci ve stanovené lhůtě 180 dní (pokud toto prokáží) se 22.11. a 29.11.2021 testovat nemusí (ale mohou).  Více informací ke screeningovému testování naleznete zde https://www.edu.cz/covid-19/testovani-ve-skolstvi/jak-na-to-ve-skole/ .   Od 25.11.2021 (doteď probíhalo v pondělí) bude probíhat dobrovolné testování PCR testy tak, jak ho znáte z předchozích týdnů pravidelně každý čtvrtek. Předpokládali jsme nahrazení antigenních testů testy PCR se společností Aeskulab, což MŠMT připouští, nicméně trvá na povinnosti pondělního testování. Kapacity laboratoří jsou vzhledem k vývoji situace v ČR přetížené a společnost Aeskulab dle jejich vyjádření i přes maximální snahu není schopna pondělní termín pro naši školu zajistit.    Děkujeme za spolupráci a pochopení.   Vedení školy
Celý článek
Informace o organizaci školy za stávající epidemiologické situace

Informace o organizaci školy za stávající epidemiologické situace

Vážení žáci, žákyně, zákonní zástupci,   vzhledem k aktuální epidemiologické situaci, dochází v různých situacích k různým změnám. Z tohoto důvodu podáváme rámcové informace.   Informace ke karanténě Karanténa se týká žáků a zaměstnanců (bez očkování, neprodělali Covid-19 v posledních 180 dnech), kteří byli ve škole (třídě) přítomni v této době. Podmínky karantény:
  • Osoby kontaktují dětského lékaře a informují je o nástupu do karantény.
  • Osoby podstoupí 5. - 7. den (možné i později) od kontaktu s pozitivní osobou kontrolní PCR test.
  • V případě negativního výsledku PCR testu v daném rozmezí je možné karanténu zkrátit ze 14 dnů na 7 dnů bez klinických obtíží (10.11.2021)!
  • Pokud osoba neabsolvuje PCR test, navrací se do školy nejdříve po 14 dnech bez klinických obtíží.
  • Žádanka na test je vystavena automaticky po vyplnění sebetrasovacího formuláře nebo ji vystaví dětský lékař/ KHS.
! Z trasovacího centra přijde SMS s pokyny pro vyplnění sebetrasovacího formuláře. Pokud je úplně vyplněn sebetrasovací formulář, je žádanka vystavena automaticky, pokud ne budete kontaktováni pracovníky trasovacího centra a žádanka bude vystavena také. ! Rezervace termínu odběru je nutné provést co nejdříve skrze rezervační systém nemocnice Písek nebo na tel. 773 751 644. ! Ostatním členům domácnosti karanténa nařízena není. Doporučuje se však zvýšit hygienická pravidla a sledovat zdravotní stav. ! Omlouváme se za komplikace, ale vzhledem k tomu, že se jedná o ochranu zdraví všech osob, nelze postupovat jinak. KHS posíláme na vyžádání seznam žáků s kontakty pro zaslání odkazu a kódu pro sebetrasovací formulář.   Průběh vzdělávání  Škola poskytuje vzdělávání distančním způsobem, pokud je v důsledku krizových nebo mimořádných opatření (například mimořádným opatřením KHS nebo plošným opatřením MZd) nebo z důvodu nařízení karantény znemožněna osobní přítomnost ve škole více než poloviny žáků alespoň jedné třídy. Prezenční výuka dotčených žáků přechází na výuku distančním způsobem (s ohledem na jejich podmínky pro distanční vzdělávání). Ostatní žáci, kterých se zákaz nedotkne, pokračují v prezenčním vzdělávání.  V případě distanční výuky mají žáci povinnost se jí plnohodnotně věnovat, plnit zadané úkoly a spolupracovat s vyučujícími. O způsobu výuky ve třídách s vyhlášenou karanténou (celkovou i částečnou) informuje žáky, zákonné zástupce vždy třídní učitel na žákovský e-mail.   Školní družina, klub a zájmové kroužky Našim cílem ve škole za aktuální covidové situace je zajistit zdraví a bezpečí všech zaměstnanců, žáků a jejich rodin.  Z těchto důvodů může docházet k předem neoznámeným změnám v organizaci zájmové činnosti. Např. jednorázové zrušení kroužků.  Provoz školní družiny za těchto okolností NENÍ přerušen a dohled nad žáky je zajištěn i v době, kdy má probíhat kroužek.   Informace ke stravování v době karantény V době nařízené karantény lze vyzvedávat obědy osobou, které není karanténa nařízena a prokáže OTN (Očkování-Testování-prodělání Nemoci). Je-li karanténa nařízena od KHS pro celou třídu, jsou obědy odhlašovány a přihlašovány školou automaticky. Jinak si obědy odhlaste a přihlaste běžným způsobem. V případě, že žákovi nebyla karanténa nařízena (očkování, prodělání nemoci), může do školy, tuto informaci předejte také obratem třídnímu učiteli/třídní učitelce.   Informace k testování ve škole Ve škole testujeme dobrovolně PCR testy ze slin opět v pondělí 15.11.2021. O dalším termínu testování Vás budeme informovat. Žáci v karanténě mohou využít tento způsob testování. Žádáme však vždy o nahlášení potřeby testování nejpozději do čtvrtka předchozího týdne.   Děkujeme za pochopení.    Vedení školy
Celý článek
Odpolední drakiáda

Odpolední drakiáda

Ve středu 20. 10. se nad fotbalovým hřištěm vznášeli draci různých tvarů a barev. Školní družina se školním klubem zde pořádala první drakiádu. Draků se sešlo opravdu hodně, a i když občas došlo k nějaké motanici, den jsme si pěkně užili a  všichni se těšíme na další drakiádu.    Lucie Křížanová, vedoucí vychovatelka ZŠ a MŠ Záhoří
Celý článek

Naše škola v pěti minutách

 

Základní škola a Mateřská škola Záhoří
Horní Záhoří čp. 3
398 18 Záhoří
Okres Písek

IČ: 75000989

Ředitelka Mgr. Markéta Bajerová
tel.: 382 284 213
reditelka@zszahori.cz
marketa.bajerova@zszahori.cz

Zástupkyně Mgr. Drahoslava Hauserová
tel.: 382 284 208
zastupkyne@zszahori.cz
drahoslava.hauserova@zszahori.cz

Učitelé
jmeno.prijmeni@zszahori.cz

Partneři a projekty:

Základní škola
Základní škola
Základní škola
Základní škola
Základní škola
Základní škola
Základní škola
Základní škola