Základní škola

tel: 382 284 213
info@zszahori.cz

Základní škola

Jsme malá venkovská škola, do které dochází 160 dětí ze Záhoří a okolních spádových obcí. V devíti ročnících se můžeme díky menšímu počtu žáků a žákyň individuálně věnovat vzdělávacím potřebám dětí a poskytnout tak každému podmínky vhodné pro jeho vlastní rozvoj a podpořit ho na jeho cestě za poznáním.

Budova školy je umístěna pár kroků od autobusových zastávek a sousedí s budovami školní jídelny a mateřské školky. Soustavně se staráme o modernizaci učeben a držíme krok s pedagogickými trendy. Od školního roku 2015/2016 vyučujeme matematiku podle prof. Hejného a pracujeme s metodami kritického myšlení.
PCR testy ve škole

PCR testy ve škole

Vážení rodiče, zákonní zástupci,

vzhledem k vývoji covidové situace jsme se rozhodli využít nabídky covid-testů metodou PCR od laboratoře AeskuLab, k. s.

Testy jsou neinvazivní, tzv. lízátka, a zdarma.

Zde je instruktážní leták pro učitele k samotnému průběhu testování.

Víme, že stát nám nyní žádnou povinnost testovat žáky neukládá. Toto testování je na čistě dobrovolné bázi, proběhne pouze s Vaším souhlasem.

Přesto k tomuto kroku přistupujeme z následujících důvodů: 1) včasný odchyt nakaženého žáka a minimalizace rozšíření nákazy ve škole i v rodinách. 2) žák test doposud potřebuje jako vstupenku např. do kroužku, do kina, na sportovní akci, na festival apod. Rodič tedy nemusí zajišťovat tyto testy jinde a jinak. Výsledky testování obdrží škola i rodič, zákonný zástupce formou SMS na uvedené číslo a certifikát o negativitě bude přístupný na portálu ocko.uzis.cz.

Testování PCR proběhne poprvé 22.9.2021. V dalších týdnech bude probíhat vždy a pouze v pondělí 1. vyučovací hodinu. Testy jsou hrazeny 2x zdarma na základě zdravotního pojištění Vašeho dítěte. Další 2 testy v měsíci hradí AeskuLab, k.s. Testování se mohou zúčastňovat žáci, které nesplňují podmínky bezinfekčnosti na základě aktuálních hygienických opatření MZd.

V následujících dnech bychom Vás ještě rádi požádali o vyplnění formuláře s informovaným souhlasem pro laboratoř AeskuLab k.s.

V případě dotazů kontaktujte prosím ředitelku školy. Tel.: 602 531 207

Děkujeme, že se s námi podílíte na zabezpečení zdraví Vašich dětí, našich žáků :-)

Mgr. Markéta Bajerová ředitelka školy

Celý článek
Informace pro školy a školská zařízení k provozu od 13.9.2021

Informace pro školy a školská zařízení k provozu od 13.9.2021

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že: • Platnost Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR upravující provoz škol a školských zařízení (č. j.: MZDR 14600/2021-19/MIN/KAN) končí k 10. 9. 2021. • Od 13. 9. 2021 proto nebude ve školách a školských zařízeních platit povinnost zajištění screeningového testování dětí a žáků. • Vzhledem k tomu, že v případě zhoršení epidemické situace nelze vyloučit obnovení povinnosti screeningového testování v konkrétně vymezených regionech, je na místě, aby si školy a školská zařízení ponechaly stávající zásoby Ag testů, které jim byly bezúplatně poskytnuty z centrálních distribucí (a které školy převzaly), a to nejméně do konce října 2021. • V případě, kdy by bylo nezbytné obnovit povinnost screeningového testování ve školách, bude podle dohody MŠMT a Ministerstva zdravotnictví tato skutečnost známá vždy nejpozději 7 dní před opětovným zahájením testování. Tato doba pak bude využita pro přípravu a zajištění distribuce potřebných testů školám a školským zařízením. • MŠMT v nejbližších týdnech uskuteční prostřednictvím systému sběru dat MŠMT mimořádné šetření ke zjištění stavu zásob testů z centrálních distribucí v jednotlivých školách a školských zařízeních. Získané informace budou využity pro zajištění dalších případných distribucí testů a také jako podpora při rozhodování o možném zpětvzetí centrálně distribuovaných testů od jednotlivých subjektů s vykázanými významnými přebytky zásob. • S ohledem na povinnost prokázání negativního testu, prodělaného onemocnění nebo ukončeného očkování proti covid-19 při vstupu do bazénu podle Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR (č.j. MZDR 14601/2021-23/MIN/KAN) pro zajištění povinné výuky plavání jedná MŠMT spolu s Ministerstvem zdravotnictví o změně tohoto mimořádného opatření, která by měla umožnit zrušení této povinnosti v případech, které nepředstavují zvýšené epidemické riziko. O dalším vývoji bude MŠMT neprodleně informovat. MŠMT, 8. 9. 2021
Celý článek
Návod pro rodičovský přístup do systému Bakalář

Návod pro rodičovský přístup do systému Bakalář

Načítací animace Načítání...
EAD Logo Trvá to moc dlouho?

Načíst znovu Načíst dokument znovu
| Otevřít Otevřít v nové kartě

Stáhnout

Celý článek
Informace pro rodiče žáků 1. třídy

Informace pro rodiče žáků 1. třídy

Vážení rodiče, zákonní zástupci, prvňáčci, rádi bychom Vás informovali o průběhu Vašich prvních dnů ve škole. Aby mohl být přítomen 1. září i doprovod (rodiče), je posunut začátek prvního dne na 8:00. Do budovy můžete přicházet v čase od 7:45. Předpokládané ukončení prvního dne je v 10:00. Do budovy školy vstupují žáci i doprovod se zakrytými dýchacími cestami dle podmínek mimořádných opatření MZD. Doprovod žáka má dýchací cesty zakryté po celou dobu setkání. Testování žáků 1. třídy proběhne na začátku setkání. Budeme rádi, když doprovod žákům s prvním testováním pomůže. Po negativním výsledku testu nemusí mít žáci ve třídě roušku. Následující dny začíná výuka v 7:45. Bližší informace podá třídní učitelka 1. září.   Těšíme se na Vás! Mgr. Markéta Bajerová a Mgr. Alena Kubcová
Celý článek

Naše škola v pěti minutách

 

Základní škola a Mateřská škola Záhoří
Horní Záhoří čp. 3
398 18 Záhoří
Okres Písek

IČ: 75000989

Ředitelka Mgr. Markéta Bajerová
tel.: 382 284 213
reditelka@zszahori.cz
marketa.bajerova@zszahori.cz

Zástupkyně Mgr. Drahoslava Hauserová
tel.: 382 284 208
zastupkyne@zszahori.cz
drahoslava.hauserova@zszahori.cz

Učitelé
jmeno.prijmeni@zszahori.cz

Partneři a projekty:

Základní škola
Základní škola
Základní škola
Základní škola
Základní škola
Základní škola
Základní škola
Základní škola