Základní škola

tel: 382 284 213
info@zszahori.cz

Základní škola

Jsme malá venkovská škola, do které dochází 150 dětí ze Záhoří a okolních spádových obcí. V devíti ročnících se můžeme díky menšímu počtu žáků a žákyň individuálně věnovat vzdělávacím potřebám dětí a poskytnout tak každému podmínky vhodné pro jeho vlastní rozvoj a podpořit ho na jeho cestě za poznáním.

Budova školy je umístěna pár kroků od autobusových zastávek a sousedí s budovami školní jídelny a mateřské školky. Soustavně se staráme o modernizaci učeben a držíme krok s pedagogickými trendy. 

Vyjádření k výskytu infekčního onemocnění v ZŠ a MŠ

Vyjádření k výskytu infekčního onemocnění v ZŠ a MŠ

Sdělujeme Vám, že v MŠ a ZŠ Záhoří se infekční onemocnění svrab NEVYSKYTUJE.   Podle informací dětského lékaře v Písku se u jednoho dítěte z MŠ a jednoho žáka 1. třídy ZŠ objevilo jiné kožní onemocnění, které NENÍ INFEKČNÍ svrab.    Přesto, než jsme obdrželi tuto informaci, jsme kontaktovali Krajskou hygienickou stanici Jihočeského kraje, územní pracoviště Písek a učinili všechna hygienická opatření, jako by se o svrab jednalo.    Prostředí v MŠ a ZŠ jsou hygienicky nezávadné a bezpečné.    Pokud by došlo ke změně, budeme Vás obratem informovat.   Za vedení MŠ a ZŠ Záhoří Mgr. Martina Machačová
Celý článek
Vyjádření ke stávce konané 27.11.2023

Vyjádření ke stávce konané 27.11.2023

Vedení školy ZŠ a MŠ Záhoří informuje zřizovatele, rodiče, zákonné zástupce, veřejnost:  MŠ v Záhoří bude mít přerušený provoz na 1 den. MŠ bude uzavřena.  Bude uzavřen provoz školní jídelny. Školní jídelna nebude vařit oběd.  ZŠ v Záhoří proběhne výuka dle rozvrhu jednotlivých tříd. Žáci, kteří mají zaplacené obědy, dostanou ve škole „studený balíček“ v ceně oběda. V běžném provozu bude také pracovat školní družina. Rozumíme a sdílíme obavy a potřeby pedagogů a nepedagogických pracovníků ohledně nedostatečného financování školství, což může ovlivnit kvalitu výuky a podmínky pro rozvoj našich žáků a nesouhlasíme se škrty v resortu školství. Přestože uznáváme oprávněnost stávky jako formy vyjádření nesouhlasu se současným stavem, rozhodli jsme se naší základní školu nezapojit do celoplošné stávky plánované na 27. listopad. Důvodem našeho rozhodnutí je především závazek vůči našim žákům a jejich rodičům, kteří očekávají kontinuální vzdělávací proces. Chápeme, že stávka je nástrojem, který má poukázat na problémy ve školství, a respektujeme také právo našich pedagogů v mateřské škole a provozních zaměstnanců ve školní jídelně vyjádřit svůj nesouhlas. Věříme, že naše rozhodnutí bude chápáno jako vyvážený přístup, který respektuje právo na protest, ale zároveň klade důraz na nepřerušený vzdělávací proces. Děkujeme za Vaše pochopení a spolupráci. Mgr. Martina Machačová, ředitelka ZŠ a MŠ Záhoří
Celý článek
ŠKOLNÍ ESHOP

ŠKOLNÍ ESHOP

Jako škola jsme si nechali vytvořit svoji vlastní volnočasovou školní kolekci oblečení, jejíž náhled vidíte v úvodním obrázku a kterou je možné si aktuálně pořídit na našem eshopu zde: https://www.kraloveskoly.cz/zszahori/ Objednávání bude spuštěno od 20.11.2023 až do 5.12.2023. Následně se eshop uzavře a objednané zboží půjde do výroby. Neváhejte proto, pokud si chcete pořídit ten svůj kousek ze školní kolekce. S pozdravem a přáním krásného dne, vedení školy
Celý článek
VYJÁDŘENÍ K PLÁNOVANÉ STÁVCE

VYJÁDŘENÍ K PLÁNOVANÉ STÁVCE

Vedení ZŠ a MŠ Záhoří plně podporuje Otevřený dopis zástupců škol proti drastickým škrtům ve školství
Učitelské platformy, z.s.
Svým podpisem pod Petici vyjádřilo svůj postoj.
Situace je vážná, úroveň školství je ohrožena. Nejde pouze o platy učitelů, změny zasáhnou zejména děti.
Ve hře jsou v prvé řadě individuálnější a efektivnější výuka, péče a přístup k žákům nadaným i podpora žáků znevýhodněných, škola bez uklízeček a kuchařek...
 Změny se týkají samé podstaty školního vzdělávání.
ZŠ a MŠ Záhoří nebude v době příp. stávky 27. listopadu uzavřena a to včetně školní družiny a školní jídelny.
Ke stávce se zaměstnanci připojují vyjádřením podpory touto cestou.
Nechceme způsobit těžkosti a komplikace zákonným zástupcům, a proto bude probíhat výuka dle rozvrhu.
Věříme, že i přes složitou ekonomickou situaci našeho státu, dokáží politici najít řešení, které nebude na úkor vzdělanosti budoucích generací.
Vedení ZŠ a MŠ Záhoří
13. listopadu 2023
Celý článek

Základní škola a Mateřská škola Záhoří
Horní Záhoří čp. 3
398 18 Záhoří
Okres Písek

IČ: 75000989

Datová schránka: r2vuxrx

Ředitelka Mgr. Martina Machačová
tel.: 382 284 213, 725 145 877
reditelka@zszahori.cz
martina.machacova@zszahori.cz

Zástupkyně pro 1. st. a ŠD  Bc. Marie Hájková
tel.: 382 284 208, 725 145 875
zastupkyne@zszahori.cz
marie.hajkova@zszahori.cz

Zástupce pro 2. st. a ŠK  Mgr. Petr Brandtner
tel.: 382 284 208,
zastupce@zszahori.cz
petr.brandtner@zszahori.cz

Učitelé
jmeno.prijmeni@zszahori.cz

Partneři a projekty:

Základní škola
Základní škola
Základní škola
Základní škola
Základní škola
Základní škola
Základní škola
Základní škola