Základní škola

tel: 382 284 213
info@zszahori.cz

Základní škola

Jsme malá venkovská škola, do které dochází 160 dětí ze Záhoří a okolních spádových obcí. V devíti ročnících se můžeme díky menšímu počtu žáků a žákyň individuálně věnovat vzdělávacím potřebám dětí a poskytnout tak každému podmínky vhodné pro jeho vlastní rozvoj a podpořit ho na jeho cestě za poznáním.

Budova školy je umístěna pár kroků od autobusových zastávek a sousedí s budovami školní jídelny a mateřské školky. Soustavně se staráme o modernizaci učeben a držíme krok s pedagogickými trendy. Od školního roku 2015/2016 vyučujeme matematiku podle prof. Hejného a pracujeme s metodami kritického myšlení.
Organizace distanční výuky od 4.1.2021

Organizace distanční výuky od 4.1.2021

Vážení rodiče, zákonní zástupci, Na základě usnesení Vlády České republiky ze dne 23.12.2020, o přijetí krizových opatření dochází od 4. 1. 2021 na Základní škole a Mateřské škole Záhoří k těmto opatřením:
  • je povolena osobní přítomnost žáků a žákyň 1. a 2. ročníku základní školy
  • pro ostatní ročníky (3.-9. ročník) probíhá od 4.1.2021 distanční výuka
  • pro děti v MŠ výuka probíhá bez omezení.
Společná ustanovení:
  1. Účast na distanční výuka je dle školského zákona povinná. Žákům bude práce zadávána
a) 3., 4. ročník - ve sdílených dokumentech google, stejně jako na podzim. Každý žák má svůj vlastní google-účet. Žádáme žáky i rodiče, aby komunikovali s učiteli přes tyto účty (sdílené dokumenty, gmail, chat-hangout, videohovor “google-meet”). Vyučující stanoví čas, kdy bude probíhat video výuka. Mimo video výuku mohou kdykoli rodiče kontaktovat učitele s žádostí o pomoc, konzultaci apod.   b) 5. ročník a 2.stupeň - na google učebnu. V předem stanovené časy bude probíhat video výuka. Je velmi žádoucí, aby se žáci a žákyně těchto video-hodin účastnili.   Pro žáky a žákyně 2. stupně jsme do týdenního rozvrhu přidali ještě konzultační hodiny českého jazyka, matematiky a anglického jazyka. Žáci a žákyně mají možnost se během těchto konzultačních hodin spojit přes videohovor (google-meet) či přes email s daným vyučujícím a konzultovat, čemu nerozumí, doptávat se apod.    Celé období distanční výuky je součástí školního roku. Po návratu k prezenční výuce budou zjišťovány dosažené znalosti (zkoušení, testy). Proto je opravdu žádoucí komunikovat s učiteli v případě jakéhokoli neporozumění probírané látky.   2. Rozvrh video-výuky Na tomto odkazu naleznete rozvrh video-výuky pro 3. - 9. třídu.   3. V případě chybějící informační techniky si žák/žákyně může zapůjčit techniku na základě smlouvy ve škole. Smlouvu podepisuje zákonný zástupce. Silně nedoporučujeme pracovat pouze na mobilu/smatphonu.    4. Žáci budou z obědů automaticky odhlášeni. Z opatření Vlády ČR vyplývá, že si oběd během distanční výuky mohou odebrat. Jestliže bude žák mít zájem o odebrání oběda, je nutné přihlásit oběd nejpozději do 14:00 předešlého dne. Odebrat oběd je možné ve školní jídelně pouze v době 11:00 - 12:00. V jinou dobu nelze oběd z důvodu hygienických opatření odebrat.   5. Provoz školní družiny se řídí dle hygienických opatření stejných jako na podzim.   Děkujeme za pochopení a spolupráci! Vedení školy
Celý článek
PF 2021

PF 2021

Radostné prožití svátků vánočních, mnoho úspěchů v novém roce 2021 Vám přejí všichni ze Základní školy a Mateřské školy Záhoří!
Celý článek
Vánoce za oknem

Vánoce za oknem

Přijměte pozvání na vánoční výstavu výtvarných prací žáků přímo za okny školy. Snad Vás naše obrázky potěší. Přejeme Vám všem krásné Vánoce!                          Učitelé a žáci základní školy Záhoří
Celý článek
Informace k provozu školy do konce roku 2020

Informace k provozu školy do konce roku 2020

Vláda České republiky dne 14. prosince 2020 usnesením č. 1335 o přijetí krizového opatření zakázala od 21. prosince 2020 do 23. prosince 2020 osobní přítomnost žáků základních škol, školních družin, školního klubu a střediska volného času. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zároveň pro základní školy stanovilo 21. a 22. prosinec 2020 jako volné dny podle § 24 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). To znamená, že pro tyto druhy škol není v tyto dny povinné vzdělávání distančním způsobem podle ustanovení § 184a školského zákona. Do neděle 20. prosince 2020 se provoz škol a školských zařízení řídí současnými pravidly. Žákům se ve volných dnech školní stravování neposkytuje, nicméně i ve volných dnech může školní jídelna zajišťovat stravování pro zaměstnance a pro třetí osoby v souladu s krizovými opatřeními. Provoz stravovacích služeb se obecně řídí současným usnesením Vlády České republiky č. 1290, ve znění pozdějších usnesení, a dále od 18. prosince do 23. prosince 2020 nově usnesením Vlády České republiky č. 1332, které obsahuje zejména tato pravidla:  zákaz přítomnosti cizích strávníků (možný pouze výdej okénkem za dodržení rozestupů),  usazení strávníků tak, že je mezi nimi odstup alespoň 1,5 metru (s výjimkou strávníků sedících u jednoho stolu),  u jednoho stolu sedí nejvýše 4 strávníci, jde-li o dlouhý stůl, lze u něj usadit více strávníků tak, že mezi skupinami nejvýše 4 strávníků je rozestup alespoň 2 metry,  uvnitř provozovny nesmí být více strávníků, než je míst k sezení.   Výuka začíná 4.1.2021. V týdnu od 4. do 8.1.2021 se distančně vzdělává 8. třída. Všichni žáci a žákyně ostatních tříd se vzdělávají prezenčně, tedy jsou přítomni ve škole.
Celý článek

V kalendáři nejsou zadány žádné události

 
 
 
 
 

Základní škola a Mateřská škola Záhoří
Horní Záhoří čp. 3
398 18 Záhoří
Okres Písek

IČ: 75000989

Ředitelka Mgr. Markéta Bajerová
tel.: 382 284 213
reditelka@zszahori.cz
marketa.bajerova@zszahori.cz

Zástupkyně Mgr. Drahoslava Hauserová
tel.: 382 284 208
zastupkyne@zszahori.cz
drahoslava.hauserova@zszahori.cz

Učitelé
jmeno.prijmeni@zszahori.cz

Partneři a projekty:

Základní škola
Základní škola
Základní škola
Základní škola
Základní škola
Základní škola
Základní škola
Základní škola