Základní škola

tel: 382 284 213
info@zszahori.cz

Základní škola

Jsme malá venkovská škola, do které dochází 160 dětí ze Záhoří a okolních spádových obcí. V devíti ročnících se můžeme díky menšímu počtu žáků a žákyň individuálně věnovat vzdělávacím potřebám dětí a poskytnout tak každému podmínky vhodné pro jeho vlastní rozvoj a podpořit ho na jeho cestě za poznáním.

Budova školy je umístěna pár kroků od autobusových zastávek a sousedí s budovami školní jídelny a mateřské školky. Soustavně se staráme o modernizaci učeben a držíme krok s pedagogickými trendy. Od školního roku 2015/2016 vyučujeme matematiku podle prof. Hejného a pracujeme s metodami kritického myšlení.
Nově přidané online hodiny

Nově přidané online hodiny

Vážení rodiče,   z důvodu prodlužování distanční výuky díky nepříznivému vývoji pandemické situace dochází k různým změnám v organizaci video-výuky.  Cílem těchto změn je více podpořit děti při tomto způsobu výuky. O jednotlivých změnách bude Vaše děti informovat třídní učitel/ka, popřípadě najdete informace i v google učebně.   Děkujeme za pochopení a spolupráci.   Pedagogové školy
Celý článek
Aktuální informace ke 12.2.2021

Aktuální informace ke 12.2.2021

Vážení rodiče, žáci, zde naleznete několik aktuálních informací. Ochrana dýchacích cest: Krajská hygienická stanice vydala metodický pokyn platný od 12.2.2021 o tom, že za náležitou ochranu dýchacích cest se nepovažuje improvizovaná ochrana nosu a úst (např. šálou či látkovou rouškou). Za náležitou ochranu dýchacích cest považuje např.jednorázovou roušku nebo respirátor. Viz “Metodický pokyn hlavní hygieničky České republiky” - přiložen na webu školy. Organizace výuky od 15.2.2021: Z prozatímního vyjádření MŠMT vyplývá, že se i po zrušení nouzového stavu organizace výuky nemění. (1. a 2. třída se učí prezenčně.)   Klidné a zdravé dny! Mgr. M. Bajerová 
Celý článek
Konec 1. pololetí

Konec 1. pololetí

Dovolujeme si informovat o závěru 1. pololetí školního roku 2020-2021.   Vysvědčení Výpis vysvědčení za 1. pololetí školního roku 2020-2021 v papírové podobě předají žákyním a žákům třídní učitelé a učitelky ihned po návratu do školy. Hodnocení za 1. pololetí obdrží žákyně a žáci 1. stupně elektronicky. Třídní učitelé a učitelky je jednotlivě zašlou do žákovských e-mailových schránek. Žákyně a žáci 2. stupně naleznou klasifikaci za 1. pololetí v systému Bakaláři.   Prázdniny 29.1.2021 jsou pololetní prázdniny. Na ně od 1.2. do 5.2.2021 navazují jarní prázdniny.   Vývoj situace s (prezenční či distanční) výukou Zatím nevíme, kdy a v jakém režimu se vrátí děti do školy. Proto prosím sledujte e-mailovou komunikaci na školních e-mailech, webové stránky školy.
Celý článek
Organizace distanční výuky od 4.1.2021

Organizace distanční výuky od 4.1.2021

Vážení rodiče, zákonní zástupci, Na základě usnesení Vlády České republiky ze dne 23.12.2020, o přijetí krizových opatření dochází od 4. 1. 2021 na Základní škole a Mateřské škole Záhoří k těmto opatřením:
  • je povolena osobní přítomnost žáků a žákyň 1. a 2. ročníku základní školy
  • pro ostatní ročníky (3.-9. ročník) probíhá od 4.1.2021 distanční výuka
  • pro děti v MŠ výuka probíhá bez omezení.
Společná ustanovení:
  1. Účast na distanční výuka je dle školského zákona povinná. Žákům bude práce zadávána
a) 3., 4. ročník - ve sdílených dokumentech google, stejně jako na podzim. Každý žák má svůj vlastní google-účet. Žádáme žáky i rodiče, aby komunikovali s učiteli přes tyto účty (sdílené dokumenty, gmail, chat-hangout, videohovor “google-meet”). Vyučující stanoví čas, kdy bude probíhat video výuka. Mimo video výuku mohou kdykoli rodiče kontaktovat učitele s žádostí o pomoc, konzultaci apod.   b) 5. ročník a 2.stupeň - na google učebnu. V předem stanovené časy bude probíhat video výuka. Je velmi žádoucí, aby se žáci a žákyně těchto video-hodin účastnili.   Pro žáky a žákyně 2. stupně jsme do týdenního rozvrhu přidali ještě konzultační hodiny českého jazyka, matematiky a anglického jazyka. Žáci a žákyně mají možnost se během těchto konzultačních hodin spojit přes videohovor (google-meet) či přes email s daným vyučujícím a konzultovat, čemu nerozumí, doptávat se apod.    Celé období distanční výuky je součástí školního roku. Po návratu k prezenční výuce budou zjišťovány dosažené znalosti (zkoušení, testy). Proto je opravdu žádoucí komunikovat s učiteli v případě jakéhokoli neporozumění probírané látky.   2. Rozvrh video-výuky Na tomto odkazu naleznete rozvrh video-výuky pro 3. - 9. třídu.   3. V případě chybějící informační techniky si žák/žákyně může zapůjčit techniku na základě smlouvy ve škole. Smlouvu podepisuje zákonný zástupce. Silně nedoporučujeme pracovat pouze na mobilu/smatphonu.    4. Žáci budou z obědů automaticky odhlášeni. Z opatření Vlády ČR vyplývá, že si oběd během distanční výuky mohou odebrat. Jestliže bude žák mít zájem o odebrání oběda, je nutné přihlásit oběd nejpozději do 14:00 předešlého dne. Odebrat oběd je možné ve školní jídelně pouze v době 11:00 - 12:00. V jinou dobu nelze oběd z důvodu hygienických opatření odebrat.   5. Provoz školní družiny se řídí dle hygienických opatření stejných jako na podzim.   Děkujeme za pochopení a spolupráci! Vedení školy
Celý článek

V kalendáři nejsou zadány žádné události

 
 
 
 
 

Základní škola a Mateřská škola Záhoří
Horní Záhoří čp. 3
398 18 Záhoří
Okres Písek

IČ: 75000989

Ředitelka Mgr. Markéta Bajerová
tel.: 382 284 213
reditelka@zszahori.cz
marketa.bajerova@zszahori.cz

Zástupkyně Mgr. Drahoslava Hauserová
tel.: 382 284 208
zastupkyne@zszahori.cz
drahoslava.hauserova@zszahori.cz

Učitelé
jmeno.prijmeni@zszahori.cz

Partneři a projekty:

Základní škola
Základní škola
Základní škola
Základní škola
Základní škola
Základní škola
Základní škola
Základní škola