Alergeny v potravinách

Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011 ze dne 25. října 2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům ukládá povinnost stravovacích provozů uvádět alergeny obsažené v nabízených pokrmech s účinností od 13. 12. 2014. V naší školní jídelně budou alergeny vyznačeny na jídelním lístku číslem označující alergen. Seznam základních alergenů najdete i na nástěnce ve školní jídelně. Školní jídelna je povinna označit vyrobený pokrm alergenní složkou, ale nebude brát zřetel na jednotlivé přecitlivělosti strávníků. Tuto skutečnost si musí každý strávník sám ohlídat, jídelna má pouze funkci informační.