Zájmové kroužky

Pondělí

Kroužek angličtiny – 3. – 5. třída, 12:45 – 13:30, vede B. Mikl

Kytara – 3. – 5. třída, 13:45 – 14:30, vede M. Kolář

                           

Úterý

Flétna – 1., 3. třída, 12:00 – 12:45, vede J. Prokopcová (max. 6 dětí)

Kroužek ručních prací – 1. – 4. třída, 13:30 – 14:30, vede G. Daňková

 

Středa

Čtenářský klub – 5. – 9. třída, 13:30 – 14:45, vedou Š. Hrůzová 

Kroužek deskových her – 5. – 9. třída, 13:15 – 14:45, vede L. Kořan

 

Čtvrtek

Flétna – 2., 4.,5. třída, 12:45 – 13:30, vede J. Prokopcová (max. 6 dětí)

Kroužek angličtiny – 6. ,7. třída, 13:00 – 13:45, vede B. Mikl

Kroužek německého jazyka – 3. – 7. třída, 13:00 – 13:45, vede P. Motzbäuchlová

 

Pátek

Sportovní kroužek – 1., 2. třída, 12:30 – 13:30, vede G. Daňková

Sportovní kroužek – 3. – 5. třída, 13:30 – 14:30, vede G. Daňková 

Kytara – 6. – 9. třída, 12:45 – 13:30, vede M. Kolář

Myslivecký kroužek – 3. – 9. třída, 13:30 – 14:30, vede K. Moravcová

 

Mimoškolní zájmová činnost:

Náboženství – 1. – 9. třída, v pátek 13:30 – 14:15, vede Mgr. Vítězslav Holý

Trénink fotbalu – 1. – 9. třída, TJ Sokol Záhoří – kontakt Josef Řehoř, tel. 730897610, sokolzahori@seznam.cz

 

Činnost kroužků začíná v týdnu od 11.9.2023