Oslavili jsme Den dětí

Oslavili jsme Den dětí

Ve čtvrtek 1. 6. slavily děti svůj svátek.

Oslavili ho i žáci školní družiny a školního klubu. Do školní družiny a školního klubu dostali nové hry a sportovní vybavení. Nesměla chybět ani sladká odměna.

Den předem jsme svátek dětí oslavili pohybem na fotbalovém hřišti. Své sportovní dovednosti žáci předvedli v několika disciplínách. Vyzkoušeli si prolézání tunelem, hry s padákem, skákání v pytli, přeskakování překážek nebo poměřili své síly při přetahování s lanem. 

Žákům školního klubu děkuji za zajištění hudby a pomoc s organizací. 

 

Lucie Křížanová, vedoucí vychovatelka ŠD