Preventivní programy v 2. pololetí

Rozhodli jsme se pro 4. – 9. třídu realizovat preventivní programy ve spolupráci s organizací Do světa.

Jednotlivé programy budou čtyřhodinové a budou se týkat těchto témat.

  1. třída – Šikana, agrese
  2. třída – Legální návykové látky
  3. třída – Sociální sítě, kyberšikana
  4. třída – Závislosti
  5. třída – Poruchy příjmu potravy
  6. třída – Xenofobie, rasismus

První programy se uskuteční ještě v únoru – pro 7. a 8. třídu. Další budou následovat v měsíci duben a květen.