Příměstský tábor v ZŠ Záhoří

termín: 13.8. – 17.8.2018
v čase: 8 – 16 hod.
cena: 1.220,-Kč

Maximální počet dětí – 20 dětí
Tábor je pro děti od 7 do 12 let.

Tábor je určen nejen pro začínající fotografy, kteří mají nadšení, touhu a chuť naučit se něco
z fotografického oboru, ale i pro děti, které nefotí ani fotoaparát nemají, ale chtějí si užít týden
pohybu v přírodě, zasportovat si, zažít tvořivé práce, hry, zpěv, opékání vuřtů a další zajímavé
činnosti. Jeden den v týdnu je naplánovaný celodenní výlet.
V ceně je zahrnut pitný režim, program dne, výlety, vstupné atd.
Pro děti je zajištěn teplý oběd (kromě dne celodenního výletu)a svačinky.

Veškeré informace, které budete chtít vědět, můžete konzultovat na tel. čísle 382 284 208 a nebo na
emailu karolina.vandova@zszahori.cz

Uzávěrka přihlášek je nejpozději do 30.4.2018