Schůzka rodičů budoucích prvňáčků 20.6.

Schůzka rodičů budoucích prvňáčků 20.6.

Vážení rodiče,
srdečně Vás zveme na společné setkání, kde se dovíte podrobné informace o organizaci 1.třídy (1.den školy,
školní družina, pomůcky atd.)
Termín: čtvrtek 20.6.2019
Čas: od 16:00 hod. do 17:00 hod.
Místo: ZŠ Záhoří, 5.třída (na konci chodby v přízemí)

Těší se na Vás Mgr. Lenka Králová, budoucí třídní učitelka