Vánoční besídka ve 2. třídě

Ve středu 20. 12. si žáci 2. třídy užili svou vánoční besídku, předvedli svá vystoupení – zpívali, recitovali, četli a zahráli pohádku O Perníkové chaloupce.

Děti se velmi těšily a vystoupení předvedly bez jakékoli trémy. Rodičům nachystaly krásné slavnostní tabule a myslím, že jsme všichni prožili příjemný předvánoční podvečer.