Zápis ze zasedání školské rady dne 1. 9. 2017

Zápis ze zasedání školské rady dne 1. 9. 2017

Přítomni: Mgr. Jindra Prokopcová, Mgr. Drahoslava Hauserová, Ing. Ladislav Kožmín, Ing. Jaroslav Sova, Gabriela Daňková
Omluveni: Ing. David Malát
Hosté: Mgr. Markéta Bajerová

Program:

Schválení programu zasedání
Změna pedagogických pracovníků
Reorganizace školní družiny a nabídka zájmových činností
Zavedení elektronických třídních knih a webaplikace pro rodiče Bakaláři
Zavedení elektronické pokladny
Souhlas se změnami ve školním řádu
Opatření vedoucí k zřetelnému hodnocení žáků pro žáky a rodiče
Strategický plán rozvoje školy na další období
Spojené a dělené třídy
Nové webové stránky školy
Zavedení ochutnávek pro rodiče ve školní jídelně
Plán nákupu nových šatnových skříněk
Seznámení s počty žáků školy

 

Zapsala: Mgr. Jindra Prokopcová
_________________________
Ing. Jaroslav Sova
předseda školské rady