Návrat do školy

Návrat do školy

Vážení rodiče, zákonní zástupci, žákyně a žáci

 

na základě uvolňování krizových opatření dojde k znovuotevření Základní školy a Mateřské školy Záhoří dle harmonogramu vydanému MŠMT.

Hurá můžeme do školy!

MŠMT zveřejnilo dne 2.5.2020 podmínky pro znovuotevření školy, které jsou pro nás závazné.

Jedná se o dokument “Ochrana zdraví a provoz základních škol v období do konce školního roku 2019/2020”. Žádám tedy rodiče a zákonné zástupce, aby se s výše uvedeným dokumentem seznámili.

Dokument je přiložen níže jako pdf. soubor.

 

S takto nastavenými podmínkami je spojena změna organizace průběhu výuky a pobytu žáků ve škole.

V průběhu tohoto týdne, Vás bude kontaktovat třídní učitel (e-mailem, telefonicky) s podrobnějšími informace o možnostech výuky. Cílem bude zmapovat počet žáků, kteří se do školy vrátí, po jakou dobu bude žák/žákyně ve škole a zda bude přihlášen/a na obědy.

 

Děkuji za spolupráci.

 

Mgr. Markéta Bajerová

ředitelka školy