Otevřená škola v ZŠ Záhoří

Otevřená škola v ZŠ Záhoří

Naše škola je již třetím rokem zapojena do projektu Pomáháme školám k úspěchu, který se zaměřuje na zlepšování čtenářských a pisatelských dovedností žáků.

Jsme propojeni s dalšími kolegy a kolegyněmi, se kterými společně prozkoumáváme, jak zlepšovat naše učitelské dovednosti a potažmo i učení žáků. Navštěvujeme se ve výuce navzájem, diskutujeme o jednotlivých učebních příležitostech, reflektujeme naše pedagogické působení.

Tak se stalo i například v květnu, kdy jsme otevřeli naše hodiny kolegům a kolegyním ze Základní školy Hovorčovice.