Preventivní opatření proti nákaze černého/dávivého kašle v ZŠ a MŠ Záhoří

Preventivní opatření proti nákaze černého/dávivého kašle v ZŠ a MŠ Záhoří

Na Základě pokynu Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích ze dne 15. února tohoto roku, který jsme obdrželi 16. února v 7.29 hod. informujeme rodiče a zákonné zástupce žáků o protiepidemiologických nařízeních v ZŠ a MŠ Záhoří.
ZŠ a MŠ Záhoří pokračuje v preventivních opatřeních, která jsme přijali 7. února tohoto roku po dohodě s KHS JK se sídlem v Písku:
– časté větrání v místnostech, kde se žáci pohybují
– časté mytí rukou mýdlem pod tekoucí vodou, používání jednorázových ručníků na ruce
– nepůjčovat si mobilní telefony
– nepít ze stejné sklenice či lahve
Na základě pokynů vedení školy p. uklízečky opakovaně během dne stírají kliky u dveří, společné prostory ve školní družině, šatnách, chodbách.
V ZŠ a MŠ Záhoří nebyl k dnešnímu dni zachycen žádný další případ nákazy černým kašlem. Žák, který jím onemocněl, školu v době nemoci nenavštěvoval. V době nemoci se léčil s respiračním onemocněním doma.

 

Mgr. Martina Machačová

ředitelka ZŠ a MŠ Záhoří