Recitační soutěž

Recitační soutěž

Dne 18.12. proběhlo školní kolo recitační soutěže. Je škoda, že se zúčastnili jen žáci prvního stupně.
V nulté kategorii -1. třída si cenu odnesly Klárka Boučková a Nina Kvěchová.
V kategorii I. – mladší žáci prvního stupně (2. a 3. třída) postoupily do okresního kola
Linda Kalinová (3. třída) a Anička Tvarůžková (2. třída). Kategorii II. – starší žáci I. stupně (4. a 5. třída) budou reprezentovat naši školu Karolína Müllerová (5. třída) a Rozárka Kožmínová (4. třída).

Všem postupujícím blahopřejeme. Ale pochvalu a poděkování za přípravu, odvahu a hezký přednes si
zaslouží vlastně všichni, kteří se zúčastnili.

Naše soutěžní setkání mělo zároveň charakter předvánočního posezení při svíčkách. Vyprávěli jsme si o adventu, vánočních zvycích i o betlémském světle.

Na závěr jsme si ještě zazpívali s hudebním doprovodem paní učitelky Králové. Naše černá hodinka utekla jak mávnutím kouzelného proutku. Pak zazvonil zvonec a soutěžení a vyprávění byl konec.

Pro děti připravila a zapsala Y. Hubičková