Úplata za školní družinu a školní klub

Úplata za školní družinu a školní klub

Informujeme Vás, že dle Vyhlášky č. 74/2005 Sb. o zájmovém vzdělávání, pro kalendářní měsíc, v němž bude omezen nebo přerušen provoz školní družiny po dobu delší než 5 dnů, se úplata poměrně sníží.