Úspěchy ve Zlaté srnčí trofeji

Úspěchy ve Zlaté srnčí trofeji

V sobotu 13. června se na nádvoří Premonstrátského kláštera v Milevsku konalo okresní kolo přírodovědné soutěže Zlatá srnčí trofej.

Tak jako každý rok i letos se soutěže zúčastnili žáci ZŠ Záhoří, kteří navštěvují myslivecký kroužek a pod vedením Ing. Jaroslava Sovy se na tuto soutěž pilně připravují.

Své znalosti předvedli v písemném testu z oblasti myslivosti, ochrany přírody a zoologie. Poznávali plemena loveckých psů, druhy rostlin a stromů. Další okruh se týkal zdravovědy a poskytování první pomoci. Své dovednosti také ukázali při střelbě vzduchovkou.  Naši žáci si v soutěži vedli výborně a umístili se ve všech kategoriích na předních místech.

Nejmladší kategorie: 1. místo Tadeáš Průša (2. třída), 2. místo Jan Neumann (1. třída).

Kategorie A: 1. místo Jiří Neumann (3. třída)

Kategorie B: 1. místo Adam Sova (9. třída), 3. místo Jan Michal (6. třída).

Všem srdečně gratulujeme!