Vyjádření ke stávce konané 27.11.2023

Vyjádření ke stávce konané 27.11.2023

Vedení školy ZŠ a MŠ Záhoří informuje zřizovatele, rodiče, zákonné zástupce, veřejnost:

 MŠ v Záhoří bude mít přerušený provoz na 1 den. MŠ bude uzavřena.

 Bude uzavřen provoz školní jídelny. Školní jídelna nebude vařit oběd.

 ZŠ v Záhoří proběhne výuka dle rozvrhu jednotlivých tříd. Žáci, kteří mají zaplacené obědy, dostanou ve škole „studený balíček“ v ceně oběda. V běžném provozu bude také pracovat školní družina.

Rozumíme a sdílíme obavy a potřeby pedagogů a nepedagogických pracovníků ohledně nedostatečného financování školství, což může ovlivnit kvalitu výuky a podmínky pro rozvoj našich žáků a nesouhlasíme se škrty v resortu školství.

Přestože uznáváme oprávněnost stávky jako formy vyjádření nesouhlasu se současným stavem, rozhodli jsme se naší základní školu nezapojit do celoplošné stávky plánované na 27. listopad. Důvodem našeho rozhodnutí je především závazek vůči našim žákům a jejich rodičům, kteří očekávají kontinuální vzdělávací proces.

Chápeme, že stávka je nástrojem, který má poukázat na problémy ve školství, a respektujeme také právo našich pedagogů v mateřské škole a provozních zaměstnanců ve školní jídelně vyjádřit svůj nesouhlas.

Věříme, že naše rozhodnutí bude chápáno jako vyvážený přístup, který respektuje právo na protest, ale zároveň klade důraz na nepřerušený vzdělávací proces. Děkujeme za Vaše pochopení a spolupráci.

Mgr. Martina Machačová, ředitelka ZŠ a MŠ Záhoří