Změny v mimořádných opatřeních s účinností od 3.1.2022

Změny v mimořádných opatřeních s účinností od 3.1.2022

Vážení rodiče, zákonní zástupci,

 

informujeme Vás o změnách v mimořádných opatřeních MZd s účinností od 3.1.2022.

 

Vláda ČR schválila dne 22. prosince 2021 změnu mimořádného opatření k testování dětí a žáků ve školách s účinností ode dne 3.ledna 2022 (ZDE)

 

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k testování dětí a žáků ve školách se mění takto:

s účinností od 3. 1. 2022

  • V období od 3. ledna 2022 do 16. ledna 2022 probíhá testování dětí a žáků 2x v týdnu, a to vždy v pondělí a ve čtvrtek; není-li pondělí nebo čtvrtek vyučovacím dnem, provede se preventivní testování první vyučovací den následující po tomto dni. V pondělí 3.1. a 10.1.2022 budeme testovat antigenními testy, ve čtvrtek 6.1. a 13.1.2022 budeme testovat PCR testy. Tuto frekvenci testování bychom rádi zachovali i po 17.1.2022.
  • Při pozdějším příchodu žáka do školy ve čtvrtek, bude tento žák otestován antigenním testem neprodleně po jeho příchodu.
  • Nově se testují i děti a žáci, kteří mají dokončené očkování nebo jsou v ochranné lhůtě po prodělání nemoci v případě, že se dítě nebo žák testu nepodrobí, platí stejná režimová pravidla jako doposud (nošení ochranného prostředku i při výuce apod.).

 

Vedení školy