Vše o PROSTŘEDNÍ třídě

Vše o PROSTŘEDNÍ třídě

„Dítě je dokonalým zrcadlem těch, kteří jsou kolem něj“

Charakteristika třídy:
– Je nás 18 dětí
– 10 holčiček a 8 chlapců
– Děti jsou ve věkovém složení 2-4,5 let
– Dvě učitelky: Bc. Miluše Vlasatá
Bc. Iva Maroušková

Prostředí a vybavenost třídy:
– třída se nachází v druhém patře budovy vpravo
– nábytek (stolky, židličky) je přizpůsoben věkovému složení dětí
– vybavení hračkami je vhodné pro dětský věk 2 – 5 let
– vytvořeny hrací koutky – kuchyňský s obývákem, relaxační, koutek na stavby z
kostek, koutek pro hru s panenkami
– ve třídě jsou kruhy, lano, houpačka, žebřiny
– na odpolední odpočinek se každý den rozkládají lehátka

Co je pro naši třídu stručné a věcné:
– věkové smíšené složení dětí ve třídě (2-5 let)
– co nejčastější pobyt venku (i za nepříznivého počasí jako např mrholení), hry v
přírodě, vycházky do okolí MŠ (v pátek)
– snaha o přátelskou komunikaci s rodiči a zapojení rodičů do dění ve třídě a MŠ
– postupná adaptace dětí dle jejich potřeb a dle možností rodičů ( u nově příchozích
dětí)
– vytvoření harmonického prostředí podporujícího dětskou tvořivost,fantazii a pocit
bezpečí
– kreslíme přírodními voskovými bločky, modelujeme přírodním voskem,
– důvěra mezi učitelkami a dětmi
– pohádky, básničky a písničky jako celoroční průvodce děním ve třídě
– vyprávění klasické lidové pohádky před odpoledním odpočinkem
– pečení – mletí pšeničných zrn, zadělávání pšeničného těsta, hnětení, manipulace s
těstem
– hra a činnosti využívající všechny smysly a prožitek jako základ učení
– pozitivní vztah ke knihám a ilustracím

– zajištění dostatečného pitného režimu během celého dne

Jak to v naší třídě bývá:
– provoz naší třídy je od 7.00 do 15.00 hod
– při příchodu do třídy mají děti dva rituály – připnou si kolíček na svou značku, když v ten
den spí a otočí si svůj hrníček na pitný režim
– od 7.00. do 9.15 probíhá spontánní ranní hra, hygiena, pohybové chvilky,
svačina a řízená didakticky zaměřená vzdělávací činnost
– na pobyt venku od 9.15 – 10.45 potřebujeme oblečení, které smíme umazat, vhodnou obuv
(holínky, náhradní oblečení a pláštěnky uložené v šatně. V zimě palčáky.)
– stolujeme společně, děti do jídla nenutíme, ale motivujeme je jídlo ochutnat. Oběd
probíhá v čase 11.15 – 11.45
– po obědě odpočíváme na postýlkách ve třídě, budíme se ve 14.00 hod a
dáváme si odpolední svačinku
– odpoledne trávíme hrou ve třídě či na zahradě
– mimořádné akce, výlety, divadla jsou vyvěšené na nástěnce u třídy a na web.stránkách