Informace pro rodiče žáků 1. třídy

Informace pro rodiče žáků 1. třídy

Vážení rodiče, zákonní zástupci, prvňáčci,

rádi bychom Vás informovali o průběhu Vašich prvních dnů ve škole.

Aby mohl být přítomen 1. září i doprovod (rodiče), je posunut začátek prvního dne na 8:00. Do budovy můžete přicházet v čase od 7:45.

Předpokládané ukončení prvního dne je v 10:00.

Do budovy školy vstupují žáci i doprovod se zakrytými dýchacími cestami dle podmínek mimořádných opatření MZD. Doprovod žáka má dýchací cesty zakryté po celou dobu setkání.

Testování žáků 1. třídy proběhne na začátku setkání. Budeme rádi, když doprovod žákům s prvním testováním pomůže. Po negativním výsledku testu nemusí mít žáci ve třídě roušku.

Následující dny začíná výuka v 7:45. Bližší informace podá třídní učitelka 1. září.

 

Těšíme se na Vás!

Mgr. Markéta Bajerová a Mgr. Alena Kubcová