Ředitelské volno

Ředitelské volno

Na pátek 29. září 2023 vyhlašuje ředitelka školy ředitelské volno.
Školní družina bude v provozu pouze v omezeném režimu.
Prosím rodiče, aby do pondělí 25. září nahlásili třídnímu učiteli, zda jejich dítě půjde/nepůjde do družiny.