Výsledky voleb do školské rady

Výsledky voleb do školské rady

Z navržených kandidátů byli zvoleni

 

zástupci pedagogických pracovníků:

1. Mgr. Jindra Prokopcová

2. náhradník – Mgr. Alena Kubcová

3. náhradník – Mgr. Jaroslava Kováříková, Mgr. Jaroslava Neumannová

 

zákonní zástupci žáků:

1. Vladimíra Průšová

2. náhradník – Marcela Vlnatá

3. náhradník – Monika Müllerová

4. náhradník – Lucie Počtová, Michaela Matějčková

5. náhradník – Eva Arnicanová