Setkání s pamětníkem

Setkání s pamětníkem

V letošním školním roce slaví budova školy v Záhoří výročí. Je jí 40 let. Na to, proč bylo před více jak
čtyřiceti lety potřeba v Záhoří postavit novou budovu, dostali žáci 6. třídy odpověď v rámci předmětu
výchova k občanství od místního rodáka a pamětníka pana Svatoňského. Jeho vyprávění doprovodil
pan Valvoda, také místní rodák, fotkami z té doby. Žáci se zájmem poslouchali vyprávění obou
pamětníků o tom, jak probíhala výuka ve staré budově školy, jak se nová budova stavěla nebo jak se
žilo v osmdesátých letech minulého století.
Panu Svatoňskému a panu Valvodovi děkujeme za návštěvu.

žáci 6. třídy s učitelkou Mgr. Markétou Bajerovou