40. výročí budovy školy

40. výročí budovy školy

V letošním roce “oslaví” budova škola 40 let.

Vlastně už oslavila…

Její současní “uživatelé”, tedy naši žáci a naše žákyně, několik týdnu shromažďovali materiál např. v archivu obce a obecní knihovny, povídali si s pamětníky o budově bývalé školy, stavbě nové (stávající) budovy, nahlédli do fotoarchivu školy, vybrali obrázkový materiál, posbírali důležité informace a milníky – pro mnohé ze zúčastněných z prehistorie, tedy z let 80. minulého století. 

Z tohoto pel melu dat vznikly zajímavé výstupy. Tak např. 1. třída zahrála divadlo o tom, kterak záhořská škola stavěla se. Čtvrťáci zazpívali. Páťáci se do toho opřeli a natočili krátká interview se současnými zaměstnanci školy. V sedmé třídě vznikla krátká animace s logem školy. Několik tříd připravilo informační tabule o historii záhořské školy jako takové a jejích bývalých zaměstnancích a žácích.

V jakém duchu se “oslava” děla, můžete nahlédnout ve fotogalerii.