Základní škola

tel: 382 284 213
info@zszahori.cz

Základní škola

Jsme malá venkovská škola, do které dochází 160 dětí ze Záhoří a okolních spádových obcí. V devíti ročnících se můžeme díky menšímu počtu žáků a žákyň individuálně věnovat vzdělávacím potřebám dětí a poskytnout tak každému podmínky vhodné pro jeho vlastní rozvoj a podpořit ho na jeho cestě za poznáním.

Budova školy je umístěna pár kroků od autobusových zastávek a sousedí s budovami školní jídelny a mateřské školky. Soustavně se staráme o modernizaci učeben a držíme krok s pedagogickými trendy. Od školního roku 2015/2016 vyučujeme matematiku podle prof. Hejného a pracujeme s metodami kritického myšlení.
Informace pro rodiče budoucích prvňáčků

Informace pro rodiče budoucích prvňáčků

Vážení rodiče,
bylo zvykem na konci roku uspořádat schůzku pro rodiče budoucích prvňáků.
Vzhledem k situaci bohužel nemůže toto setkání proběhnout. O to víc se na děti těšíme 1.září!
Prosíme rodiče, aby si pročetli seznam školních potřeb pro budoucí prvňáčky.
Dále také prosím vyplňte přihlášku na obědy. Vyplněnou ji odevzdejte prosím v kanceláři školní jídelny nebo v Mateřské škole Záhoří.
Příjemnou zprávou je, že od zřizovatele obdrží každý žák v průběhu září 2021 jednorázový příspěvek v hodnotě  5000,- Kč.
V případě nejasností či jakýchkoli dotazů se prosím obracejte buď na třídní učitelku budoucích prvňáků, Alenu Kubcovou na adrese alena.kubcova@zszahori.cz, nebo na paní ředitelku na adrese reditelka@zszahori.cz.
S pozdravem
Alena Kubcová (třídní učitelka budoucích prvňáků)
Celý článek
Provoz školy od 24.5.2021

Provoz školy od 24.5.2021

Organizace výuky ▪ je umožněna osobní přítomnost všech žáků bez rotací, ▪ homogenita tříd a skupin není povinná, ▪ nově jsou umožněny sportovní činnosti konané ve vnitřních prostorech za podmínky, že na 1 osobu připadá alespoň 15 m2 vnitřní plochy sportoviště, a přítomno může být nejvýše 30 osob celkem na vnitřní ploše sportoviště; přítomnost dětí, žáků, studentů a jiných účastníků se v jiných vnitřních prostorech, jako jsou šatny, sprchy apod., zakazuje, ▪ nadále platí, že jsou umožněny sportovní činnosti venku bez těchto omezení, ▪ v dalším zůstávají pravidla stejná jako doposud – zejména povinnost testování, nošení ochrany dýchacích cest, ▪ vyučování probíhá dle rozvrhů platných pro školní rok 2020-2021, včetně odpoledního vyučování.   Testování Preventivní antigenní test se provádí s frekvencí jedenkrát týdně s tím, že test se provede první den osobní přítomnosti dítěte, žáka nebo studenta ve škole v týdnu. Preventivní test se vždy provádí bezprostředně po příchodu do školy. Nebude-li dítě, žák nebo student přítomen v den termínu testování ve škole, testování se provede v den jeho příchodu.Pro všechny žáky a studenty, pro které je testování podmínkou osobní účasti na vzdělávání, se stanoví frekvence preventivního antigenního testování stanoví na jedenkrát týdně. Testování probíhá jedenkrát týdně.  Pro RT-PCR testování platí frekvence 1krát za 14 dní.   Školní družina a školní klub Jejich provoz je zajištěn v plném rozsahu. Do konce tohoto školního roku se nebudou konat kroužky.   Školní jídelna ▪ rozestupy 1,5 metru mezi jednotlivými stoly, ▪ u jednoho stolu sedí nejvýše 4 strávníci, jedná-li se o dlouhý stůl, lze u něj usadit více osob tak, že mezi skupinami je rozestup alespoň 1,5 metru, ▪ odebírání jídel samotnými strávníky a homogenita tříd, skupin je doporučována tam, kde je to z organizačních důvodů možné, není však povinná, ▪ ve vnitřních prostorech jídelny nemůže být více strávníků, než je míst k sezení.
Celý článek
Organizace výuky od 17.5.2021

Organizace výuky od 17.5.2021

V týdnu od 17.5.2021 bude výuka probíhat následovně: Na 1. stupni probíhá výuka prezenčně do konce školního roku 2020/2021. Na 2. stupni probíhá výuka rotačně. Prezenčně se vyučují třídy 7 a 9. Distančně se vyučují třídy 6 a 8.   V týdnu od 24.5.2021 by se dle aktuálního vyjádření ministra školství měly vyučovat všechny třídy prezenčně, dovolí-li to epidemiologická situace. Prosím sledujte webové stránky školy.
Celý článek
Úplata za školní družinu a školní klub

Úplata za školní družinu a školní klub

Informujeme Vás, že dle Vyhlášky č. 74/2005 Sb. o zájmovém vzdělávání, pro kalendářní měsíc, v němž bude omezen nebo přerušen provoz školní družiny po dobu delší než 5 dnů, se úplata poměrně sníží.
Celý článek

Naše škola v pěti minutách

 

Základní škola a Mateřská škola Záhoří
Horní Záhoří čp. 3
398 18 Záhoří
Okres Písek

IČ: 75000989

Ředitelka Mgr. Markéta Bajerová
tel.: 382 284 213
reditelka@zszahori.cz
marketa.bajerova@zszahori.cz

Zástupkyně Mgr. Drahoslava Hauserová
tel.: 382 284 208
zastupkyne@zszahori.cz
drahoslava.hauserova@zszahori.cz

Učitelé
jmeno.prijmeni@zszahori.cz

Partneři a projekty:

Základní škola
Základní škola
Základní škola
Základní škola
Základní škola
Základní škola
Základní škola
Základní škola